زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده simple ‘ past tense       

زمان گذشته ساده توصیف کننده ی عملی است که در گذشته به وقوع پیوسته و هیچگونه ربطی به زمان حال و یا آینده ندارد . برای ساختن این  زمان بعد از فاعل ، گذشته  فعل اصلی را باید در جمله به کار برد فرمول این زمان به قرار زیراست:

 

قید زمان  + قید مکان + مفعول + گذشته فعل اصلی + فاعل

مثال:

I saw him at the thearter last night.         من دیشب او را در تاتر دیدم.

بنابراین چنانچه بخواهیم زمان گذشته را کاملاً خوب یاد بگیریم لازم است که گذشته افعال را به خوبی بدانیم . افعال از نقطه نظر نوع گذشته خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – افعال با قاعده = regular verbs

افعال با قاعده افعالی هستند که برای ساختن گذشته و اسم مفعول به آخرآنها ed و یا d اضافه می کنیم.

چنانچه فعلی به e ختم شود فقط به آخر آن d اضافه می گردد. مثال:

To work                             کار کردن            I worked             من کار کردم.

To finish                      تمام کردن.      I finished my work.  کارم را تمام کردم.

To like                        دوست داشتن.

To live                           زندگی کردن

I liked her very much.                                او را خیلی دوست داشتم .

I lived there for two yeares.                              برای دو سال آنجا زندگی کردم

2- افعال بی قاعده  = lrregular verbs   

افعال بی قاعده افعالی هستند که گذشته و اسم مفعول آنها فرم و شکل دیگری دارند.

و خود به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول:

این دسته افعالی هستند که فرم گذشته و اسم مفعول آنها با یکدیگر یکسان است.

حال                        گذشته                        اسم مفعول                          معنی

Sleep                   slept                       slept                                خوابیدن

Send                      sent                      sent                                 فرستادن

Buy                        bought                 bought                              خریدن

دسته دوم :

این  دسته افعالی هستند که گذشته و اسم مفعول آنها با یک دیگر فرق دارد:

حال                         گذشته                              اسم مفعول                          معنی

Go                         went                               gone                                رفتن

Speak                    spoke                            spoken                     صحبت کردن

Write                     wrote                            written                          نوشتن

See                         saw                                seen                             دیدن

دسته سوم :

این دسته افعالی هستند که حال و گذشته و اسم مفعول آنها یکی است ماننده:

حال                           گذشته                              اسم مفعول                              معنی

Put                           put                                 put                       قرار دادن-گذاشتن

Let                           let                                  let                              اجازه دادن

Cut                     cut                                 cut                    بریدن                   

Bet                         bet                                  bet                               شرط بستن

 

اغلب افعال بی قاعده را خواهیم آورد تا آنها را با دقت یاد بگیرید.      

/ 3 نظر / 194 بازدید
شهرام

با سپاس فراوان از شما. مطالب بسیا ر مورد استفاده ام قرار گرفت. آرزوی موفقیت برای شما دارم

عباس

عالیه خیلی خوب توضیح دادی هرچی جزئیاتش بیشتر واسه ما مبتدی ها بهتر [لبخند] ممنون.

محمد

[لبخند]عالی بود به وبسایت من نیز سربزن:[تماس]