فرم سؤالی زمان گذشته ساده

 

فرم سؤالی زمان گذشته ساده

برای سؤالی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. مثال:

Did you go there last night?                                         آیا دیشب به آنجا رفتید؟

Did she come to your house?                              آیا او دیشب به منزل شما آمد ؟       

Did they come back from England?                            آیا آنها از انگلستان برگشتید؟

تبصره مهم : از جملاتی که در باره ی زمان گذشته ساده ذکر گردید نتیجه می گیریم که گذشته فعل فقط در یک جمله مثبت زمان گذشته به کار می رود و چنانچه جمله سؤالی و یا منفی شود بایستی فعل زمان حال را به کار برد. مثال:

He went.                                                                  او رفت.

He did not go.                                                          او نرفت.

Did he go?                                                                آیا او رفت؟

Didn’t he go?                                                              آیا او نرفت؟

همانطور که در جمله چهارم ملاحظه می فرمایید برای منفی سؤالی کردن زمان گذشته ساده (didn’t) را قبل از فاعل  در ابتدای جمله قرار می دهیم.

توجه: بهترین تمرین برای هرچه بیشتر یاد گرفتن زمان گذشته این است که دانشجو حداقل سی فعل را انتخاب کرده و برای هر کدام از افعال چهار جمله بطریق فوق بنویسید. البته سعی می گردد افعالی انتخاب شود که به کار بردن آنها در مکالمات روزمره بیشتر است.

/ 1 نظر / 203 بازدید
حقدوست

[گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [گل][لبخند] سلام دوست ارجمند [لبخند][گل] [گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل] امیدوارم در ادامه راه این وبلاگ موفق و روز بروز بهتر باشید. ********* [گل] پودر و خمیر شدن ریگها در دست امام حسین(ع) و نقش أئمه أطهار(ع) بر آنها[گل] ********* [گل]اگر شماهم پیاده به زیارت امام حسین(ع) رفتید، ببینید چه ثواب عظیمی در انتظار شماست[گل] ********* [گل] مطلبی در مورد مقام پدر و رفتار زشت برخی از ما [گل] ********* [گل] نشانه‌‌های احمق + چند چیز را از چند نفر نخواه [گل] ********* [گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل] البته اینها بخشی از مطالبی است که در صفحه اول وبلاگ «برای همه مفیده» خواهید خواند. منتظر حضور گرم و صمیمی شما عزیز با نظرات ارزشمندتان هستم. http://bia2mofid.persianblog.ir [گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل]