# صرف_فعل_بودن

صرف فعل بودن tobe در زمان گذشته

  من دیروز اینجا بودم.                                 I was here yasterday شما دیروز اینجا بودید.                                     you were here yasterday او دیروز اینجا بود.                            he was ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید